Gå til temameny Gå til toppsaker Gå til hovedtekst
 
Hei og hå!

Aktiviteten på nettsidene er avsluttet

Disse nettsidene var en del av regjeringens prosjekt Samarbeid for arbeid. Prosjektet hadde som formål å invitere til debatt om hvordan vi best kan bevare og videreutvikle velferdssamfunnet. På disse sidene finner du fortsatt eksempler på debatter, blogger og innspill på problemstillingen, men aktiviteten ble avsluttet i oktober 2010. I tillegg til de siste debatterte temaene, kan du også lese tidligere innspill om temaet Sykefravær.

Fortell oss om aktuelle innlegg og artikler


 1. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Ada Vagnild Evju: Norsk skole, frafall og nye tider.

  Man har den siste tiden sett negative statistikker over frafall i videregående skole i Vestfold, etter en stor debatt som hovedsaklig kom av de nedslående tallene i den internasjonale PISA-undersøkelsen. Dette er kanskje et resultat av ...
 2. 2
  Enig
  0
  Uenig

  Skal du starte eget? Her er en BRA sjekkliste!

  Sjekkliste for å starte et foretak: 1. Formulere forretningside a. Folk skal kunne forstå den b. Skriv en forretningsplan som beskriver hvordan og hvorfor du skal starte med det du skal. 2. Personli…
 3. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Ada Vagnild Evju: Reduser frafall i videregående skole!

  Senterpartiet mener vi må redusere frafall i videregående skole! For at alle skal ha mulighet til å leve et godt og verdifullt liv, er det svært viktig å satse på utdanning. Flere må gjennomføre videregående skole! ...
 4. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Investér i Nord

  Det finnes en mengde gode investeringsmuligheter i Nord-Norge, men de er dessverre lite synlig i den oslostyrte finanspressen. Dette gjør risikovillig og kompetent kapital til en mangelvare i en eller…
  • 2
 5. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Ikke lett på prioritere – Statsbudsjett-tanker

  Jeg har idag forstått endel ting når det gjelde statsbudsjettet i Norge. Det er at prioriteringer er både vanskelig og ofte uforståelige. Her er noen tankekors jeg har gjort meg: Her er en utrolig fi…
  • 1
 6. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Hva betyr statsbudsjettet for små- og mellomstore bedrifter?

  Den 13. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2010 under følgende overskrift: “Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et …
  • 1
 7. 0
  Enig
  1
  Uenig

  Statsbudsjettet for 2010 – nok et solid budsjett fra de rødgrønne!

  Ja da er statsbudsjettet for 2010 lagt frem og jeg er svært godt fornøyd med budsjettet Kristin Halvorsen la frem. Det er et solid budsjett som legger opp til å styrke helse, omsorg, skole og barneha…
 8. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Nord-Norge har et forbedringspotensial

  Teksten nedenfor har stått å lese i en rekke nordnorske aviser den siste uka som et leserinnlegg fra meg mtp. AbeliaNord-konferansen 2009 som arrangeres tirsdag og onsdag kommende uke. Jeg gjengir teksten nedenfor der faksimilen nederst er fra avisa Tromsø den 3. november.

  Lettet og lovende forlater den unge studenten høgskolen eller universitetet – med studiene bak og mulighetene foran. Verken studenten selv eller framtidige arbeidsgivere mener at læringen slutter når det første vitnemålet er bak glass og ramme, og den første jobben er i boks. På veien til nye utfordringer, større oppgaver og høyere inntekter ligger mer og oppdatert kunnskap.

  Livslang læring har blitt den vanlige veien gjennom arbeidslivet for den enkelte av oss. På samme måte kan ny kunnskap bringe oss som fellesskap videre: Nord-Norge har potensialet for større oppgaver, flere arbeidsplasser og mer verdier. Kunnskapsbaserte virksomheter kan bringe oss dit.

  Ingen er uenige om at Nord-Norge er en løfterik landsdel, aller minst de som årlig selger 1,7 millioner overnattinger, eksporterer 5.000 tonn tørrfisk hvert år eller ser landsdelens oljealder starte rett utenfor deres egen stuedør. Bak dette bildet ligger det allerede store verdier, og muligheter for enda større verdier.

  Hvis vi satser på kunnskapsbasert virksomhet, vil vi skape mer verdier i de tradisjonelle næringene, og vi vil se at helt nye næringer skaper nye arbeidsplasser i nord. Troms Krafts planer om havkraftverk er et godt eksempel på det første, mens de prisbelønte bedriftene Ocean Sounds i Henningsvær og Datakortet i Kirkenes to konkrete historier om det siste.

  I havet utenfor Vannøya ønsker energiselskapet Troms Kraft å bygge et kraftverk som skal skape strøm av vind og bølger. Satsningen vil skape lokale arbeidsplasser og gi vertskommunen skatteinntekter. For å strekke seg videre fra vannkraft til vind- og bølgekraft, vil konsernet ta i bruk ny kunnskap.

  Tidligere i år fikk tyske Heike Vester tildelt Nordland fylkes næringspris for kvinner, fordi hun startet kunnskapsbedriften Ocean Sounds. Bedriften fikk også utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge. På en spennende måte kombinerer denne bedriften biologisk forskning, undervisning og turisme i Lofoten.

  Også Datakortet i Kirkenes har fått priser for sine innovasjoner. Denne bedriften er ikke bare selv en kunnskapsbasert bedrift, men de hjelper også andre til å heve sin kompetanse gjennom et landsdekkende nettverk av 300 testsenter som gir undervisning, tester og sertifisering innenfor IKT.

  Dette er bare tre konkrete eksempler på bedrifter som bruker ny kunnskap for å skape sin egen og regionens suksess. Selv om vi kunne nevnt flere eksempler, ville heller ikke en komplett liste vært lang nok. Vi har ikke vært flinke nok til å få alle gode krefter til å dra i samme retning for å realisere potensialet i Nord-Norge. Derfor samler vi nå de som produserer kunnskapen, de som skal bruke den for å skape verdier og de som skal legge til rette for en kunnskapsbasert landsdel. Det er det som skjer på AbeliaNord-konferansen i Tromsø i november.”

  • 1
 9. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Uten kunnskap stopper Nord-Norge

  Som et ledd i AbeliaNord-konferansen 2009, er det skrevet tre avisinnlegg. Det første hadde tittelen “Nord-Norge har et forbedringspotensial” (skrevet av meg) mens det andre hadde overskriften “Flere hovedkontor i Nord-Norge for å styrke kunnskapskapitalen i nord” (skrevet av Berit Laastad). Nå, etter at konferansen er tilbakelagt med suksess, har det siste innlegget funnet veien ut til mange nordnorske aviser. Det har tittel som angitt i overskriften til dette blogginnlegget, og er skrevet av meg med tekst som angitt nedenfor.

  Hvis vi skal satse på fisk, olje og reiseliv alene, vil Nord-Norge stagnere. Disse ressursene er riktig nok verdifulle, men hvis vi skal få fullt utbytte av denne naturgitte kapitalen, kan vi ikke kun være en råvareprodusent. Det skjer mye med fisken etter at den kommer opp fra havet og før den havner på middagsbord verden over. Oljen og gassen har en lang vei fra sokkelen til europeiske radiatorer, og ingen turister kjører direkte fra Frankfurt til Finnmark. Alt som skjer i mellomtiden, med både fisken, oljen, gassen og turisten, kan skape flere arbeidsplasser og større verdier Nord-Norge.

  For at vi skal få fullt utbytte av både disse og andre verdier i landsdelen, må vi bygge og ta i bruk kunnskap. Det ble den overordnede konklusjonen fra AbeliaNord-konferansen som ble arrangert i Tromsø i forrige uke. Her samlet vi nærmere 80 engasjerte næringslivsledere, politikere, forskere og studenter som alle har et felles prosjekt: En kunnskapsbasert landsdel som skaper større verdier.

  Både deltakerlisten i seg selv, virksomhetene de representerer og ikke minst innleggene flere av dem holdt under konferansen, forteller om en landsdel med et svært stort potensial. Det skyldes ikke minst de råvarene og naturgitte fordelene vi forvalter i nord.

  Den viktigste utfordringen vi fikk i konferansen, er imidlertid at vi må satse. All gevinst eller verdiøkning krever nemlig investering på forhånd. Dersom du skal selge en bolig med gevinst, må du kjøpe den noen år tidligere. Dersom du skal ha aksjeutbytte, må du først skaffe deg aksjene. Slik er det også med verdiskapingen i nord: Den krever investering, og vi må investere i kunnskap.

  Nettopp fordi dette er et langsiktig arbeid, var konferansen bare startskuddet for et større forskningsprosjekt om kunnskap som verdiskaper i Nord-Norge. Forskere fra Menon Business Economics i Oslo, Handelshøgskolen i Tromsø, Norut og Høgskolen i Bodø skal sammen med aktører fra næringslivet se hvilke tiltak og strategier som gir nye, varige og verdifulle arbeidsplasser i Nordland, Troms og Finnmark.

  Resultatene fra dette viktige forskningsprosjektet vil bli viktige i diskusjoner om nærings- og kunnskapspolitikk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. De første konklusjonene vil sannsynligvis prege neste års AbeliaNord-konferanse. Der bør du altså være, det vil uten tvil være en god investering, både for deg selv, din bedrift og for landsdelen!”

  • 1
 10. 0
  Enig
  0
  Uenig

  Myten om myten om trygd

  Det er ingen myte at antallet på sykepenger og uføretrygd øker, uansett hva enkelte påstår. Debatten om antallet nordmenn som står utenfor arbeidslivet av helsemessige grunner har igjen blusset opp. …
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 38
 5. 39
Inviter til debatt

Bli med i debatten på samarbeid for arbeid du også!